M6905
M6905

Mã sản phẩm:

M6905

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Lát

Theo Kích thước : 600 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Gạch MoonLight

Giá liên hệ : 02203586259

*Bề mặt: Phẳng, mài bóng nano toàn phần

*Mài cạnh 

*Công nghệ: in HD-Digital 

*Chất liệu: Xương Porcelain (E< 0,5%)-men bóng

Quay lại danh sách sản phẩm
https://tructhon.com.vn/
https://tructhon.com.vn/catalog/view/theme/