M6919

Mã sản phẩm:

M6919

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Lát

Theo Kích thước : 600 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Gạch MoonLight

Giá liên hệ : 02203586259

*Bề mặt: Phẳng, mài bóng nano toàn phần

*Mài cạnh  

*Công nghệ: in HD-Digital  

*Chất liệu: Xương Porcelain (E< 0,5%)-men bóng

Quay lại danh sách sản phẩm
http://tructhon.com.vn/
http://tructhon.com.vn/catalog/view/theme/