Công ty cổ phần Trúc Thôn , RedStar, GoldStar, gạch chịu lửa Trúc Thôn, đất sét Trúc Thôn

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 (cá nhân, tổ chức)

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 cá nhân, tổ chức

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 (nhóm cổ đông)

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    • 02203882243
    • 02203586259

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Trực tuyến:31
Số lượt truy cập:2036596

Fanpage Trúc Thôn