Báo cáo

Báo cáo thường niên năm 2018 (TRT)

Báo cáo thường niên công ty cổ phần Trúc Thôn năm 2018 (TRT)

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    • 02203882243
    • 02203586259

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Trực tuyến:8
Số lượt truy cập:2316323

Fanpage Trúc Thôn