Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

Mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013 của cá nhân/tổ chức

Mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013 của cá nhân/tổ chức

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013 của nhóm cổ đông

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013 của nhóm cổ đông

Chương trình nghị sự ĐHCĐ thương niên năm 2013

Chương trình nghị sự ĐHCĐ thương niên năm 2013

Chương trình nội dung ĐHCĐ thương niên năm 2013

Chương trình nội dung ĐHCĐ thương niên năm 2013

Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2013

Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Trúc Thôn miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Trúc Thôn miễn nhiệm thành viên HĐQT, PTGĐ với ông Phạm Công Thảo, bổ nhiệm thành viên HĐQT, PTGĐ với ông Ngô Sỹ Hiếu. (nội dung chi tiết vui lòng xem CV đính kèm)

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    • 02203882243
    • 02203586259

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Trực tuyến:11
Số lượt truy cập:2326431

Fanpage Trúc Thôn