Công ty cổ phần Trúc Thôn , RedStar, GoldStar, gạch chịu lửa Trúc Thôn, đất sét Trúc Thôn

Quan hệ cổ đông

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 (cá nhân, tổ chức)

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 cá nhân, tổ chức

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019 (nhóm cổ đông)

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công bố thông tin v/v thay đổi mẫu con dấu

Công bố thông tin v/v thay đổi mẫu con dấu

Báo cáo thường niên năm 2018 (TRT)

Báo cáo thường niên công ty cổ phần Trúc Thôn năm 2018 (TRT)

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    • 02203882243
    • 02203586259

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Trực tuyến:34
Số lượt truy cập:1932483

Fanpage Trúc Thôn