Nghị quyết v/v điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018(thay thế NQ Số 108/NQ-HĐQT)

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    • 02203882243
    • 02203586259

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Trực tuyến:22
Số lượt truy cập:1932433

Fanpage Trúc Thôn