http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Một số hình ảnh Hội nghị khách hàng năm 2015

Từ ngày 26-27 tháng 6 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2015 tại Đà Nẵng.

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

R5718

R5115

RM5801

R5711

KM5518

KM5519

RM5810

RM5812

Sản phẩm mới

www.tructhon.com.vn

RM5816

RM5604

KM5513

KM5202

RM30824

RM30823

KM35421

KM3421

RM5806

RM5817

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
  • Hotline:
    • 03203882243
    • 03203586259
    • 03203884656