Trang chủ

0:00/0:00

Các nhãn hiệu Sản phẩm

Hệ thống phân phối Trúc Thôn

xem chi tiết


Công ty cổ phần
Trúc Thôn

Đăng ký doanh nghiệp số 0800064718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 30/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 17/4/2019.

Bộ Công Thương
KDC Chúc Thôn- P.Cộng Hòa - TP.Chí Linh - T.Hải Dương
21.135042171448166
106.40651568255613
Công ty cổ phần Trúc Thôn
<a href="tel:02203882243">+842203882243</a>
<a href="mailto:info@tructhon.com.vn">info@tructhon.com.vn</a>
Email:
Fax:
Hotline:
http://tructhon.com.vn/
http://tructhon.com.vn/catalog/view/theme/