http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Một số hình ảnh Hội nghị khách hàng năm 2015

Từ ngày 26-27 tháng 6 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2015 tại Đà Nẵng.

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

R5718

R5115

R5115- Men mờ

RM5801

R5711

RM5805-Bóng nhạt

RM5518

RM5519

RM5810

RM5812

Sản phẩm mới

www.tructhon.com.vn

RM5806

RM5817

RM5816

RM5605

KM5003

KM5002

RV35407

RV3810-2

RV3810

RV3808

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
  • Hotline:
    • 03203882243
    • 03203586259
    • 03203884656