http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Phát động ủng hộ "Biển đảo Tổ quốc"

Hôm nay ngày 06/6/2014 Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Trúc Thôn tổ chức phát động ủng hộ "BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC". 

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

R5718

R5718- Bóng nhạt

R5720

R5722

RM5805

R5115- Men mờ

RM5801

R5711

R5712

R5726

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
  • Hotline:
    • 03203 882 243
    • 03203.586.259
    • 03203.884.656