http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Giải thể thao cụm Hải Dương Hải phòng năm 2014

Công ty cổ phần Trúc Thôn đã tổ chức giải thể thao khu vực  Hải Dương - Hải Phòng -  nhằm tăng cường giao lưu hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đồng thời học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trong thi đấu các môn thể thao thuộc các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

R5718

R5115

R5115- Men mờ

RM5801

R5711

RM5805-Bóng nhạt

RM5518

RM5519

RM5810

RM5812

Sản phẩm mới

www.tructhon.com.vn

RV3807

RM30807

RM3808

KV35405

KM3404

KM5519

Đất sét sặc sỡ

Bột sét

Đất sét trắng B

Đất sét trắng A

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
  • Hotline:
    • 03203 882 243
    • 03203.586.259
    • 03203.884.656