http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/ http://tructhon.com.vn/uploads/

Tin tức

Một số hình ảnh tiệc Tất niên Ất Mùi 2015

Tối ngày 03/2/2016 Được sự đồng ý của Lãnh đạo Công ty, Công ty cổ phần Trúc Thôn đã long trọng tổ chức Tiệc Tất niên Ất Mùi 2015 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn.

Sản phẩm nổi bật

www.tructhon.com.vn

RM5818

RM5819

RM5820

RM5821

KM5518

KM5519

RM5816

RS502

RS503

GS551

Sản phẩm mới

www.tructhon.com.vn

Vữa xây SMC

Vữa xây SMB

Vữa xây SMA

Vữa xây cao nhôm

Ống tra than

Gạch treo

Gạch chân cuốn

Gạch dị hình

Gạch xốp cách nhiệt

Gạch cao nhôm

Video_about

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gạch ốp lát Sao đỏ
  • Đất sét Trúc Thôn
  • Gạch chịu lửa Trúc Thôn
  • Hotline:
    • 03203882243
    • 03203586259